Eko O sacensības un treniņi
 


                                                       Online rezultāti      Foto     A distances karte    B distances karte

                                                     Bauskas novada telpu orientēšanās sacensības 2023

                                                                                                       Misas pamatskolā

Nolikums 

1.SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI:

 • Veicināt orientēšanās sporta attīstību;

 • Parādīt orientēšanos kā pieejamu sporta veidu jebkuram vecumam un dzimumam;

 • Rosināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.


2.NORISES LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORI:

 • Sacensības tiek organizētas 2023.gada 3.martā  Bauskas novadā, Vecumnieku pagastā, Misā, Misas pamatskolā. Nokļūšana -  Waze

 • Sacensības organizē: Tūrisma un orientēšanās sporta klubs Eko O sadarbībā ar Vecumnieku apvienības pārvaldi un biedrību “Jaunatne smaidam”.

 • 2.4. Sacensību galvenais tiesnesis un reģistrēšanās- Mārtiņš Šteinalts (tālr. 25464261) e-pasts:klubsekoo@gmail.com


3.SACENSĪBU PROGRAMMA:

 • No 16:30 reģistrācija un identu izņemšana;

 • No 17:00 līdz 20:00 brīvi izvēlētā laikā, dalībnieku starts

 • 20:30 finišs tiek slēgts un apbalvošana4.SACENSĪBU NORISE:

 • Brīvi izvēlētā laikā no 17:00 līdz 20:00, dalībniekiem jādodas A un B distancēs.

 • Uzvarētājus nosaka katrā grupā, katras distances  ātrākos trīs laikus.


5.PIETEIKŠANĀS

 • Pieteikties sacensībām var reģistrācijas anketā ----> https://forms.gle/bBT7zEefXapFzDZG7

 • Pieteikšanās līdz 1.martam plkst:22:00. Piesakoties sacensību dienā jārēķinās ar to, ka var kartes nepietikt, lai organizatori nodrošinās papildus 10 kartes + visiem dalībniekiem ,kas būs reģistrējušies online.

 • Dalības maksa: Ziedojumi pēc Jūs ieskatiem un iespējām, lai segtu organizatoriskos izdevumus un balvas. Noziedot būs iespējams sacensību centrā, Misas pamatskolā, reģistrējot sevi, ka esi ieradies!


6.VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

 • Katrā meistarības grupā uzvar tas dalībnieks, kam ir ātrākais laiks A vai B distancēs.

 • Apbalvošanā apbalvos top 3 katrā grupā A distancē un top 3 katrā grupā B distancē.


7.MEISTARĪBAS GRUPAS

 • S12       Jaunietes 2011.gadā dzimušās un jaunākas;

 • V12       Jaunieši 2011.gadā dzimušie un jaunāki;

 • S14       Jaunietes 2009.gadā dzimušās un jaunākas;

 • V14       Jaunieši 2009.gadā dzimušie un jaunāki;

 • S16       Jaunietes 2007.gadā dzimušās un jaunākas;

 • V16       Jaunieši 2007.gadā dzimušie un jaunāki;

 • S21       Sievietes Atklātā grupa, bez vecuma ierobežojuma;

 • V21       Vīrieši Atklātā grupa, bez vecuma ierobežojuma:

 • S40       Sievietes Veterānu grupa, 1983.gadā dzimušās un vecākas;

 • V40       Vīriešu Atklātā grupa, 1983.gadā dzimušie un vecāki.


8.KARTES UN APZĪMĒJUMI

 •    Sacensību apvidū atradīsies no lentām veidoti labirinti - pāri lentām lēkt/kāpt ir aizliegts. Sacensību rīkotāji paturs tiesības diskvalificēt dalībniekus, kas tiks pieķerti, pārkāpjot šo punktu.

 • Kartē būs attēloti specializēti ēkas stāvu plāni, kuros izvietoti kontrolpunkti, distance.

 • Izmantotie apzīmējumi:


9.STARTS, FINIŠS UN ATZĪMĒŠANĀS

 • Distancē atzīmēšanās notiek ar SportIdent čipiem vai identiem.

 • Startā pirms katras distances ir jānotīra SportIdent čips (ievietotjot to CLEAR ierīcē). Starta brīdī dalībniekam tiek izsniegta karte (Distance A vai Distance B – dalībnieks pats to pasaka). SportIdent čips jāievieto START lasītājā. Izvēlētā distance jāveic kartē uzzīmētajā KP kārtībā. Starts ir apzīmēts ar trijstūri, kontrolpunkti ir kā aplīši, un finišs ir dubults aplītis. Katram kontrolpunktam ir viņa kārtas numurs distancē, un paša kontrolpunkta numurs (piemēram, 1-34; 2-36 utt). Kontrolpunktus jāapmeklē un jāatzīmējas kārtībā, kā tie uzzīmēti uz kartes, piemēram, 1-34 -> 2-36 ->3-40, utt.

10.DISTANCES

 • Pēc finiša jānodod karte un sportident čips, rezultātu nolasīšanai. Kartes būs iespējams saņemt pēc plkst:20:00 vai dodoties prom no sacensību centra.

 • Dalībniekiem aizliegts šķērsot norobežojoušas lentas, aizvērtas durvis vai citus šķēršļus,kas kartē apzīmēts kā nešķērsojams objekts.

 • Distancē dalībniekiem jāievēro pārvietošanās virziens 1.stāva gaitenī, kas norādīts kartē ar bultiņu.

 • Dalībniekiem jābūt uzmanīgiem pagriezienos un jāīzvelas atbilstošs ātrums,lai neveidotos sadursmes.

 • Pirms starta ir atļauts uzturēties tikai norādītajās vietās, netraucējot citiem sacensību dalībniekiem. Nav atļauts iepazīties ar distanci pirms sava starta, ievērojot godīgas spēles principus un izturoties ar cieņu pret citiem dalībniekiem. Dalībnieki viens otram kartes sacensību laikā un pēc finiša sacensību vietā nerāda, ar tām var iepazīties pēc sacensībām.

11.ATBILDĪBA

Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku veselību un drošību. Dalībnieki paši ir pilnībā atbildīgi par sevi, savu veselību, gatavību startēt ikvienas distances laikā un visu sacensību laikā.

12.PAPILDUS NOTEIKUMI

 • Aizliegts startēt ielas un vieglatlētikas vai orientēšanās sporta apavos ar radzēm. Ieteicams izmantot sporta apavus, ar kuriem var ērti pārvietoties pa cietu virsmu.

 • Kāpņu telpu apkārtnē jābūt ļoti uzmanīgiem. Neuzmanība var izraisīt smagas sadursmes starp dalībniekiem. Skrienam uzmanīgi, jo pretī jebkurā vietā var nākt kāds cits dalībnieks. Ievērojam norādīto kustību virzienu.

13.PAPILDUS INFORMĀCIJA

 • Piedaloties sacensībās, dalībnieki automātiski piekrīt savu personas datu apstrādei sekojošā apjomā: Vārds un Uzvārds – dalībnieka identifikācijai, dzimšanas gads – klasifikācijai, klubs – klasifikācijai. Dalībnieku rezultāti pēc sacensībām tiks publicēti internetā.

 • Pasākumā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un iegūtie materiāli tikt izvietoti internetā ar orientēšanās sportu saistītos resursos vai publicēti preses izdevumos. Piedaloties sacensībās dalībnieki automātiski piekrīt, ka viņu foto vai video var tikt publiskoti interneta, drukātajos un citos plašsaziņas līdzekļos, kā arī uzglabāti bez ierobežojuma.